Iskustva polaznika Deutsch mit Miro

Nakon prvog sata svaki polaznik napiše recenziju, evo njihovi komentari.