L4 Familie

Audiotraining

 Antworten Sie mit “ja” auf die Fragen.

Ovo je govorna vježba. Vježbati će te tako da čujte pitanje i na njega odgovarate s “da” i morate preoblikovati postavljeno pitanje u rečenicu. Pazite na raspored riječi u rečenici. Prvo će te čuti primjer, a nakon toga pitanje i zvuk zvonceta. Govorite nakon zvuka zvonceta. Zaustavite snimku po potrebi.

Primjer

Snimka: Ist Tina berufstätig?

Odgovor: Ja, Tina ist berufstätig.

Koristite pune rečenice. Zaustavite snimku i ponovite ovu vježbu više puta po potrebi.

Antorten Sie mit JA

Odgovarajte punim rečenicama.