Ich stehe um 7 Uhr auf. Zašto je auf na kraju?

Trennbare Verben – Djeljivi/Odvojivi glagoli

 

U njemačkom jeziku postoje tzv. „trennbare Verben“ ili odvojivi/djeljivi glagoli. U našem jeziku ne postoji ništa tome slično, u smislu da se dio riječi odvaja i ide na kraj.

Npr. aufstehen (ustati) je takav glagol. Na popisu ću vam staviti crtu između dijela koji se odvaja i ide  na kraj, te dijela glagola koji ostaje na drugom mjestu.  auf|stehen

Kako koristimo „aufstehen“ u rečenici?

Ich stehe um 7 Uhr auf. – Ja ustajem u 7h.

 

Bitno je napomenuti da „auf“ ide na kraj i mora biti zadnji u rečenici. To je naravno ukoliko koristimo običnu sadašnjost (Prezent).

Ako koristimo modalne glagole (können, wollen, dürfen, müssen, sollen, möchten), tada je djeljivi glagol na kraju rečenice bez ikakvih promjena.

 

Ich muss morgen um 7 Uhr aufstehen. – Ja moram ustati sutra u 7h.

Primjetite da se u našem jeziku glagoli nalaze najčešće jedan iza drugog (moram ustati), dok u njemačkom „muss“ ide na drugo mjesto, a „aufstehen“ na kraj – TO JE PRAVILO!

Kada koristimo odvojive glagole u prošlosti, tada između dijela koji se odvaja (prefiks) i korijena glagola ide „ge-„

an|kommen (stići) – Ich bin am Bahnhof angekommen. (Stigao sam na kolodvor)

 

Dakle anGEkommen!

Važno je napomenuti da su promjene ponekad slične našem jeziku, kao kod „aufstehen“.

 

„stehen“ je stajati. – Ich stehe vor deiner Tür. (Stojim pred tvojim vratima) Kada dodamo „auf“, dobijemo značenje ustati, tj. probuditi se.

 

Ponekad je značenje s prefiksom potpuno drugačije.

fangen – uhvatiti

an|fangen – započeti

 

Moramo paziti na značenja i ne smijemo zaboraviti drugi dio glagola koji ide na kraj, kada govorimo, jer možda ćemo reći nešto sasvim drugo, nego što smo mislili.

Napravio sam popis čestih odvojivih glagola koji su A1/2 razina.

 

 1. auf|stehen (ustati) – Ich stehe um 6 Uhr auf. (Ustajem u 6 sati.)

 2. aus|sehen (izgledati) – Du siehst heute gut aus. (Danas dobro izgledaš.)

 3. an|rufen (nazvati) – Ich rufe meine Freundin an. (Nazivam svoju prijateljicu.)

 4. ab|holen (pokupiti) – Mein Vater holt mich um 18 Uhr ab. (Moj otac me pokupi u 18 sati.)

 5. mit|kommen (ići s nekim) – Kommst du mit ins Kino? (Ideš li sa mnom u kino?)

 6. zurück|kommen (vratiti se) – Wann kommst du zurück? (Kada se vraćaš?)

 7. an|fangen (početi) – Wir fangen um 9 Uhr an. (Počinjemo u 9 sati.)

 8. auf|machen (otvoriti) – Bitte mach das Fenster auf. (Otvori prozor molim te.)

 9. aus|packen (raspakirati) – Ich packe meine Tasche aus. (Raspakiram svoju torbu.)

 10. ein|laden (pozvati) – Ich lade meine Freunde zum Essen ein. (Pozivam svoje prijatelje na večeru.)

 11. fern|sehen (gledati televiziju) – Ich sehe heute Abend fern. (Večeras ću gledati televiziju.)

 12. zu|hören (slušati) – Hörst du mir zu? (Slušaš li me?)

 13. um|steigen (presjesti) – Ich muss in Frankfurt umsteigen. (Moram presjesti u Frankfurtu.)

 14. ein|kaufen (kupovati) – Ich gehe einkaufen. (Idem kupovati.)

 15. weg|gehen (odlaziti) – Wir müssen jetzt weggehen. (Moramo sada otići.)

 16. zurück|geben (vratiti) – Ich gebe das Buch zurück. (Vraćam knjigu.)

 17. an|kommen (stići) – Wann kommt der Zug an? (Kada stiže vlak?)

 18. an|fangen (početi) – Der Unterricht fängt um 8 Uhr an. (Nastava počinje u 8 sati.)

 19. auf|passen (paziti) – Pass auf den Hund auf! (Pazi na psa!)

 20. aus|steigen (sići) – Ich steige an der nächsten Haltestelle aus. (Izlazim na sljedećoj stanici.)

 21. ab|nehmen (skinuti): Ich möchte ein bisschen abnehmen, bevor der Sommer kommt. (Želim skinuti malo kilograma prije ljeta.)

 22. auf|machen (otvoriti): Kannst du bitte das Fenster aufmachen? (Možeš li molim te otvoriti prozor?)

 23. aus|ziehen (skinuti odjeću): Vor dem Schlafengehen ziehe ich immer meine Schuhe aus. (Prije spavanja uvijek skinem cipele.)

 24. vor|bereiten (pripremiti): Wir müssen das Zimmer für den Gast vorbereiten. (Moramo pripremiti sobu za gosta.)